Crèdit de Síntesi de 3r ESO: La industrialització a Badalona

Visita al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa

21 de març 2007

La visita a aquest museu està integrada en el crèdit de síntesi de 3r d'ESO, implicant les àrees de Socials, Tecnologia i Català. L'objectiu és veure com funcionava una indústria tèxtil a la Catalunya industrial del segle XIX. Visitem de forma guiada les calderes, la màquina de vapor i veiem el sistema d'eliminació de residus i la transmissió de l'energia mecànica generada a la màquina de vapor fins a les màquines tèxtils on es produïa la tela. A més, aprofitem per fer un viatge en el temps, veient quines han estat les fonts d'energia que ha utilitzat l'ésser humà.