Crèdit de Síntesi de 3r ESO: La industrialització a Badalona

Visita al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

22 de març 2007

El museu de Vilanova ens és molt útil per veure un dels aspectes més destacats del període de la industrialització que tractem monogràficament al crèdit de síntesi de 3r d'ESO: el ferrocarril. Veiem les locomotores de vapor i com, amb el temps, van anar sent substituïdes per locomotores amb motor elèctric. Els alumnes poden entendre el que suposava viatjar en tren de vapor, les incomoditats de les cabines de 3ª classe, les luxoses cabines de 1ª, els fums contaminants procedents de la combustió del carbó,...