PROJECTES TELEMÀTICS


Curs 2004/2005

La cremada del dimoni


Suro virtual on es recullen els treballs que ha fet l'alumnat de Badalona sobre "el dimoni"

Educació Primària
Nadal


L'objectiu és compartir el Nadal amb altres escoles mitjanįant Internet

Educació Primària
Sant Jordi


Les escoles construeixen un espai virtual amb cinc activitats relacionades amb la festa de Sant Jordi: llegenda, jocs florals, etc.

Educació Primària

Montserrat: Un Munt d'Aventures (cicle mitjà)


L' objectiu del projecte és cončixer Montserrat i el seu entorn. A partir de sis itineraris, cada grup d'alumnes de Cicle Mitjā, serā guiat per un escolā que seguirā les respostes de les activitats. 

4t de primāria

BONGOH


Projecte telemātic on diferents escoles participen en un joc de simulaciķ. Cada grup-classe viu en una illa d'un arxipčlag anomenat  BONGOH. 

5è de primāriaEDUMET 04
EDUMET és un projecte telemàtic, adreçat a alumnes de cicle Superior de Primària i d'ESO, que ofereix la possibilitat de treballar diferents aspectes relacionats amb "el clima i el temps meteorològic", potencia l'aprenentatge cooperatiu i la metodologia d'investigació científica i utilitza les tecnologies de la comunicació i de la informació adients al nivell dels alumnes.
1r de secundària

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Consorcio del Proyecto ATLAS y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea. Programas y proyectos de la Oficina de Cooperación Europea


ATLAS DE LA DIVERSITAT
El lloc on visc: Atlas de la diversitat cultural proposa fer un retrat de la diversitat cultural dels països participants, construït entre tots/es a partir de les vivències i la descripció personal dels estudiants, que caracteritzen la seva pròpia experiència sobre el seu entorn més proper: geografia física, la cultura, la llengua... Partint del treball conjunt, es vol fomentar la introducció de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) a l'aula i crear xarxes geográfiques i humanes que enforteixin la cooperació, l'intercanvi i l'aprenentatge comú.
1r i 2n de secundària

http://www.atlasdeladiversidad.net/jsp/index.jsp?id=27960

 
Cap a dalt