PROJECTES TELEMÀTICS 2005-2006 a les Escoles Minguella

 

 

 

PROJECTE NADAL 2005
 
PROJECTE SANT JORDI 2006

 

 

L'objectiu és compartir el Nadal amb altres escoles mitjançant Internet
 
Les escoles construeixen un espai virtual amb cinc activitats relacionades amb la festa de Sant Jordi: llegenda, jocs florals, etc.
 
2n i 3r A i B de Primària
 
2n i 3r A i B de Primària

 

PROJECTE EL DIMONI DE BADALONA
PROJECTE COMARQUES

 

Suro virtual on es recullen els treballs que ha fet l'alumnat de Badalona sobre "el dimoni"
El projecte Comarques pretén que els
alumnes coneguin més profundament
diferents aspectes de la seva comarca:
esports, gastronomia, llegendes ... I
que els alumnes de les escoles participants del projecte arribin a descobrir diferents aspectes d'altres comarques de Catalunya.
Educació Primària
4t A i B de Primària

 

PROJECTE BONGOH
PROJECTE LA MEVA ESCOLA, EL MEU BARRI

 

Projecte telemàtic on diferents escoles participen en un joc de simulació. Cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag anomenat  BONGOH. 
Proposta de treball compartit que ofereix al professorat i a l'alumnat un seguit d'activitats relacionades amb el coneixement de la història de la seva escola i del barri de la ciutat on està situada.
5è A i B de Primària
6è A i B de Primària

 

PROJECTE ATLAS DE LA DIVERSITAT

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Consorcio del Proyecto ATLAS y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea. Programas y proyectos de la Oficina de Cooperación Europea

El lloc on visc: Atlas de la diversitat cultural proposa fer un retrat de la diversitat cultural dels països participants, construït entre tots/es a partir de les vivències i la descripció personal dels estudiants, que caracteritzen la seva pròpia experiència sobre el seu entorn més proper: geografia física, la cultura, la llengua... Partint del treball conjunt, es vol fomentar la introducció de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) a l'aula i crear xarxes geográfiques i humanes que enforteixin la cooperació, l'intercanvi i l'aprenentatge comú.
1r d'ESO A i B