MÚSICA
 
 
Pàgines de Música
Breu descripció
http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm   Projecte TELEDMUS: Base de dades de cançons populars europees. Inclou arxius MIDI i MusicTime, així com imatges gràfiques de les partitures i el seu anàlisi formal
http://www.jsbach.org/ La "página personal" de Bach
http://www.hnh.com/cmuif.htm Relació d' alguns temes clàssics utilitzats en películes
http://www.educa.rcanaria.es/usr/apdorta/remusica.htm RECURSOS DE MÚSICA. Introducció. Llibres sobre el contingut disciplinar de l' àrea.
http://www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/musica/   Recursos educatius de música. Aplicacions didàctiques interactives que desenvolupen els continguts mínims de música per ESO.

http://bpval.bcl.uva.es/Recursos/Musica.html

Recursos de música variats.

 

http://www.ucm.es/BUCM/ghi/musica.htm

Historia de la música. Classical Music on the Web. Classical Net..Servidor de música clásica en Internet. Acceso a bases de datos de CDs de música básica, guía básicas de música antigua y música clásica. Compositores . ... in the world: Recursos de música en lnternet ordenados por países ...

 

http://www.midi.com/main.asp

Pàgina recopilatòria de fitxers MIDI. Buscador per gèneres musicals.

http://www.classicalarchives.com/

Base de dades que permet l' accés a 13.547 fitxers de música clàssica corresponents a 1.056 compositors
http://www.csic.es/cbic/BGH/music.htm Directori de la música a Catalunya. Catàleg automatitzat de Partitures-BNE. Recursos de música a Internet
http://www.allclassical.com/ All classical guide

http://allmusic.com/

AMG. All music guide

http://www.weblaopera.com/primera.htm

Gran espai d'opera a Internet