Arts i Plàstica
                Pàgina             Breu descripció
http://www.salvador-dali.org/index1.htm Web oficial de la Fundació Gala-Dalí
http://www.edu365.com/batxillerat/art/surrealisme/index.htm Web sobre el Surrealisme
http://www.dali2004.org/lang.html Events de l'Any Dalí
http://www.paperparadise.com/ Papiroflèxia
http://museoprado.mcu.es/ Museu del Prado
http://www.paris.org/Musees/Louvre Museu del Louvre (en anglès)
http://www.louvre.fr/espanol.htm Museu del Louvre (en castellà)
http://www.macba.es/ Museu d'Art Contemporani de BCN (MACBA)
http://www.hermitage.ru/ Museu Hermitage
http://cultura.gencat.es/museus/index.htm Museus de Catalunya
http://www.gencat.es/mnac Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
http://www.cccb.org/ Centre de Cultura Cotemporània de BCN (CCCB)
http://egipto.com/museo/index.html Museu d'art egpci d'El Caire
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html Relació molt completa dels recursos sobre art a Internet.
http://www.xtec.es/~xripoll/ Art dels Totalitarismes a Europa (1922-1945). Ademés, podem trobar un guió per a l'anàlisi d'un edifici històric, d'una escultura i d'una pintura. 
http://www.xtec.es/~fchorda/credit/index.htm Crèdit Variable Tipificat d'ESO: Com llegir l'arquitectura, l'escultura i la pintura. 
http://www.uoc.es/humfil/digithum/
jcampas/menines html
Estudi hipertextual d'aquesta obra de Velázquez.