PREMSA
http://www.el-mundo.es/ Diari El Mundo 
http://www.elpais.es/ Diari El País
http://www.elperiodico.es/ Diari El Periódico
http://www.vanguardia.es/ Diari La Vanguardia
http://www.noticies.net/ Agčncia Catalana de Notícies
http://www.efe.es/ Agčncia EFE
http://www.avui.es/ Diari Avui